BioSphagnum

- en verden til forskel

At gå fra Spagnum til BioSphagnum svarer til at gå fra olie og kul til sol og vind.

Vidste du, at Spagnum frigiver tilsvarende mængder CO2 som Kul og Olie til jordens atmosfære? Den ekstra CO2, vi har i atmosfæren i dag, kommer fra brugen af de tre kulstof kilder; Kul, Olie og Spagnum. Ved at bruge BioSphagnum lader vi de store CO2 lagre forblive i højmosernes Spagnum.

BioSphagnum

BioSphagnum

Sundere vækst til fødder og rødder

Artikel: Vor tids klimaudfordring


Bevarelse af tørvemøsernes spagnum er som bevarelse af regnskovene med til at binde kulstoffer over lang tid. Men hvor det gælder for regskoven, hvor bindingen varer i årtier til århundreder, er det for spagnums vedkommende i årtusinder, dvs. en langt længere binding.

Læs mere her ...

Tesla nedsætter brugen af olie. Vi nedsætter brugen af Spagnum.

Vidste du, at man kan sammenligne høst af spagnum med fældning af regnskovens træer? Vil du vide mere ...


Kontakt os for nærmere information